Ang dating daan tanging awit Free dating search live web camroom

Sa kaniya ko lang talaga na ano yon sa dami ng napagdaanan kong inattenand ko kung saan saan. Dahil don sa ibang mangangaral, matagal na kong umaatttend halos wala akong natutunan eh. Eli lang makinig ka ng isang linggo ang dami mo ng alam, sigurado yon.

Natuto akong ano eh, magpakumbaba para bang tinuruan niya ako, lalung-lalo na sa Doktrina niya, naituro niya lahat sa akin ang ano eh, kung papaano baguhin talaga ang puso mo kung papaano lilinisin, talagang ano, iba.

Na nagiging dahilan kung bakit naman tayo nakapagpapatuloy ng ating mga paglilingkod.

Lahat ng bagay ay akin ngang wikang magagawa doon sa nagpapapalakas sa akin.

Nagpapasalamat ako sa Dios, unang una nga sa Dios eh no, tsaka na rin kay Bro.

Eli na ituturo po sa atin, pakinggan niyo po para malaman kung totoo o hindi po. Raul Dilyera (Former Born-Again Member): Nakilala ko si Kapatid na Eli nung one time na nanonood ako ng TV.

Ah mga kababayan ko dito sa Pilipinas at sa buong mundo, inaanyayahan ko po kayong manood sa` UNTV channel 37 sa TOP Channel, Channel 10 at sa mga email, at website ni Kapatid na Eli Soriano na upang matutunan ninyo, mabigyan kayo ng totoong aral na mula sa Dios.

Ang pangunahing dahil ng pagpapasalamat ng Bayan ng Dios ay ang mga katwirang patuloy Niyang pinabubukal sa Kaniyang Bayan sa pamamagitan ng dalawang lalaking Kaniyang isinugo sa mga huling kapanahunang ito. Daniel Razon: Naiintindihan natin na may Dios na siyang gumagawa sa ating mga buhay.

Masasabi ko po kay Kapatid na Eli Soriano bilang Mangangaral, sa akin pong paniniwala eh siya po ay isang Sugo or kasangkapan ng Dios para ipakita o ipangaral ang totoong aral na mula sa Biblia.

At matutunan ng mga tao yung mga maling gawa nila sa mga sa kani-kanilang mga relihiyon.

Leave a Reply